pijl

Projectinformatie

LelyPlaza bestaat uit degelijke, nieuw te bouwen moderne multifunctionele units. LelyPlaza is centraal gelegen op bedrijventerrein Noordersluis te Lelystad. Het bedrijventerrein Noordersluis is gelegen in het zuidwesten van Lelystad.

De ligging aan het stedelijk hoofdwegennet (Visarenddreef en Westerdreef) en een doorgaande vaarroute nabij het Markermeer en IJsselmeer vormen specifieke vestigingsfactoren die gunstig zijn voor transportbedrijven, dienstverlenende bedrijvigheid en bedrijvigheid gericht op zeil- en recreatievaart. Het gebied is verder functioneel en ruim opgezet.

Noordersluis heeft een oppervlakte van circa 130 hectare en is vrijwel geheel uitgegeven. Het bedrijventerrein kent een inwaartse milieuzonering, waardoor het mogelijk is dat een divers palet aan bedrijvigheid zich kan vestigen. Hierdoor is het terrein gemengd van karakter waar zowel lichte als industriële bedrijvigheid naast elkaar goed kan functioneren.

De units zijn beschikbaar vanaf 45 m² bruto vloer oppervlak (BVO). De units krijgen géén gasaansluiting. Ze worden, zoals past in de huidige tijd, gasloos opgeleverd. 

LelyPlaza

Verkoopinformatie

Op bedrijventerrein Noordersluis te Lelystad wordt weer gebouwd, en hoe! Voor kleine ondernemers, zzp-ers en particulieren wordt binnenkort aangevangen met de bouw van LelyPlaza: een mooi complex met opslagunits. Er worden 10 units van 45m2 gerealiseerd en 4 grotere units van respectievelijk 49 m2, 79m2, 73m2 en 93m2. De units van 45m2 zijn toegankelijk via een grote overheaddeur van 4x4 meter voorzien van geïntegreerde loopdeur. De grotere units beschikken naast de overheaddeur van 4x4 meter over een separate loopdeur naast de overheaddeur. Hierdoor is divers gebruik mogelijk.

De koopsom van de opslagunits is vrij op naam, exclusief BTW. In de koopsom zijn de volgende kosten begrepen:

  • De notariskosten inzake splitsing en leverings-/eigendomsakte.
  • De kosten van de kadastrale registratie en inmeting.
  • Bouw- en legeskosten van de gemeente.  

In de door de koper getekende Koop/- Aannemingsovereenkomst (KAO) kan, indien nodig, een voorbehoud van de te verkrijgen financiering worden opgenomen voor de duur van maximaal zes weken. 

De projectmakelaar – VLIEG Makelaars te Lelystad - licht de voorwaarden omtrent dit financieringsvoorbehoud graag nader toe. Informeer tijdig voor ondertekening van de Koop/ -Aannemingsovereenkomst of de aankoop financieel haalbaar is. Dit voorkomt teleurstellingen. Stouthart en Hilber Notarissen te Schagen is de projectnotaris. De notaris controleert het volledige proces omtrent de splitsing en juridische levering van de units in bedrijvencomplex LelyPlaza. De getekende Koop/- Aannemingsovereenkomst wordt door de makelaar bij de notaris aangeleverd, waarna die de levering aan de kopers voorbereidt. De notaris bevestigt de koop aan kopers en nodigt hen uit voor de juridische levering van de gekochte het gekochte appartementsrecht. Bij de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw wordt door de notaris ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Deze stelt de regels op ten behoeve van het gezamenlijke onderhoud, de controle op gebruik en het buitenterrein. Het VvE beheer wordt door de projectontwikkelaar ondergebracht bij Mulder Beheer BV uit Den Helder.